Nepremičninska družba RENES trgovina in storitve d.o.o. (RENES d.o.o.) posluje na področju posredovanja z nepremičninami že vse od leta 2000. Že vrsto let za stranke opravljamo kakovostno storitev posredovanja pri prometu z nepremičninami ter rešujemo številne pravne zagate povezane z pravnim stanjem nepremičnin. Za stranke skrbimo tako na področju prodaje in nakupa nepremičnin, oddaje in najema nepremičnin, ocene tržne vrednosti ter pridobitve energetske izkaznice, sodnih cenitev kot tudi na področju opravljanja pravnih storitev, od pisanja raznih pogodb vezanih na nepremičninske posle, do urejanja zemljiškoknjižnih stanj in drugih sorodnih storitev vezanih na urejanje pravnega stanja nepremičnin.

Repertoar naših nepremičnin obsega vse vrste nepremičnin od manjših gospodarskih poslopij, kmetij, hiš, stanovanj, kmetijskih in stavbnih zemljišč, vse do luksuznih objektov ter novogradenj tako samostojnih hiš in tudi celotnih večstanovanjskih objektov. Posredujemo predvsem v Severno Primorski regiji ter Obalno Kraški regiji, pri čemer pa se ne branimo tudi nepremičnin iz drugih regij, saj se je že večkrat izkazalo, da tudi razdalja ni ovira za uspešno izvedbo prodaje ali oddaje nepremičnine.  Naše poslovanje temelji na varnem in ogovornem poslovnem odnosu do strank. Ker je varnost strank za nas ključnega pomena, je za nas pri vsakem pravnem poslu pomemben osebni pristop ter profesionalno in strokovno vodenje in izpeljava naše storitve.
 
Pri prometu z nepremičninami stranki ponudimo celovito storitev posredovanja, od ocene tržne vrednosti nepremičnine, do pridobitve energetske izkaznice, oglaševanju nepremičnine, iskanju potencialnega interesenta za sklenitev prodajne ali najemne pogodbe, pa vse do končne prodaje ali oddaje nepremičnine, ki vključuje pregled in pripravo celotne dokumentacije za prodajo oziroma oddajo pa do izročitve nepremičnine v posest kupcu ali najemniku.  Ker je naše delo kompleksno in zahteva širši spekter opravil, smo povezani tudi z notarji, bančnimi svetovalci, sodnimi cenilci, izdelovalci energetskih izkaznic, sodnimi prevajalci, projektanti in geodeti, kar nam omogoča uspešno izvedbo pravnih poslov.

Kot naročitelji so naše stranke večinoma prodajalci in tisti ki oddajajo nepremičnine, kar pa ne pomeni da kupec za nas ni pomemben. V končni fazi je prodaja odvisna predvsem od kupca in oddaja od najemnika, zato sta za nas kralja. Vedno se potrudimo prisluhniti tudi željam kupca ali najemnika ter vedno poskrbimo da sta enakopravna z naročiteljem in da je pravni posel tudi z njiju varen.

Nepremičninska družba posluje v poslovnih prostorih na Vojkovi cesti 101 A, 5000 Nova Gorica. Zaposlene imamo 3 osebe in dva pogodbena partnerja. Odgovornost posredovanja imamo zavarovano pri zavarovalnici Generali zavarovalnica d.d..

Naša ekipa

Urška Semenič univ. dipl. prav. direktor

Številka licence: 0090200930
Tel.: 00386-5-33-00-601
GSM: 00386-41-369-269
E-pošta:
Skype: renes04

Pogovorni jezik:

Franci Repše prokurist

Številka licence: 0011000115
Tel.: 00386-5-33-00-602
GSM: 00386-41-632-688
E-pošta:
Skype: renes01

Pogovorni jezik:

Anja Keber dipl. ekonom.

Številka licence: 0097801002
Tel.: 00386-5-33-00-600
GSM: 00386-41-689-939
E-pošta:
Skype: renes05

Pogovorni jezik:

Jure Repše dipl. ekon. (VS)

Številka licence: 0356103533
Tel.: 00386-5-33-00-603
GSM: 00386-41-667-872
E-pošta:
Skype: renes.jure

Pogovorni jezik:

Matej Štokelj mag. prav in manag. nepremičnin.

Številka licence: 0231202280
GSM: 00386-31 873 176
E-pošta:
Skype: matej.stokelj

Pogovorni jezik:

Najbolj obiskane

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Oddaja

Oddaja

Naključne

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Kontakt

Bodite obveščeni o ponudbi