Podjetje Renes d.o.o. poleg posredovanja pri prometu nepremičnin nudi tudi dodatne storitve, ki so vezane na  promet nepremičnin:

Za vas pripravimo:

 • Prodajno pogodbo za prodajo nepremičnine za katero ste sami našli kupca
 • Najemno pogodbo za oddajo nepremičnine za katero ste sami našli najemnika
 • Služnostno pogodbo
 • Darilno pogodbo
 • Pogodbo o uskladitvi dejanskega in zemljiškoknjižnega stanja
 • Razdelilno pogodbo
 • Pogodbo o priznanju lastninske pravice
 • Akti o oblikovanju etažne lastnine
 • Splošne pogoje prodaje za novogradnje
 • Priprava pooblastil za podpisovanje raznih pogodb
 • Priprava izbrisnih dovoljenj
Najbolj obiskane

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Oddaja

Oddaja

Naključne

Prodaja

Prodaja

Oddaja

Oddaja

Prodaja

Kontakt

Bodite obveščeni o ponudbi