Osnovna dejavnost podjetja je sestavljena iz dveh faz:

Prva faza je  posredovanje v prometu z nepremičninami, ki poteka tako, da si po prejemu vašega klica, najprej vašo nepremičnino ogledamo in podamo tržno vrednost le te. Po vaši potrditvi, da želite najeti našo storitev, z vami sklenemo pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami in pričnemo z intenzivnim iskanjem ustreznega interesenta, tako da nepremičnino oglašujemo na naši spletni strani ter spletnih straneh različnih oglaševalcev tako v Sloveniji kot v tujini in tudi drugih medijih javnega obveščanja. Vašo nepremičnino nato predstavimo potencialnim interesentom, tako da jo razkažemo sami ali skupaj z vami. V kolikor se interesent odloči za nakup ali najem vaše nepremičnine, se srečamo na sestanku kjer se dogovorimo o vseh podrobnostih izpeljave prodaje ali najema.

Druga faza- po uskladitvi oziroma po potrditvi prodaje ali oddaje nepremičnine, za vas izpeljemo celotni pravni posel. Za vas pridobimo vso dokumentacijo potrebno za izpeljavo prodaje ali oddaje nepremičnine, izpeljemo ustrezen postopek prodaje kmetijskega zemljišča (če je le to predmet prodaje), pripravimo ustrezno pogodbo, izpeljemo davčni postopek, uredimo potrditev vašega podpisa pri notarju ter izpeljemo izročitev nepremičnine v posest kupcu ali najemniku.

Za tiste storitve za katere nismo kvalificirani, so pa vsekakor povezane z našim delom, se povežemo z zunanjimi sodelavci in vam jih pomagamo urediti. Tako npr. se v primeru, da je kupec ali prodajalec tujec obrnemo na sodnega prevajalca, ki uredi prevod vsebine pogodbe, v primeru ko stranka zaradi davčnih obveznostih potrebuje sodno cenitev, se obrnemo na sodno zapriseženega cenilca, da za vas pripravi potrebno cenitev...

Najbolj obiskane

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Prodaja

Naključne

Prodaja

Prodaja

Oddaja

Oddaja

Prodaja

Kontakt

Bodite obveščeni o ponudbi

Oddaja stanovanj

  • Nepremičnine - Stanovanje, oddaja, Nova Gorica, 450 €/mesec
  • Nepremičnine - Štiri ali večsobno stanovanje, oddaja, Ankaran, 1.000 €/mesec